Nyheter

2018 > 05

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lyckebo i Storvreta kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 26 juni 2018 kl. 19:00 i kvarterslokalen på Himmelsvägen 25.

Läs hela inlägget »

En injustering av hela värmesystemet kommer att utföras
i föreningen. Behovet av injustering upptäcktes
av en slump i vintras då vi hade problem med en viktig
del av värmesystemet. Denna injustering kommer
att höja komforten och minska värmekostnaderna
då vårt system, som det är nu, ”eldar för kråkorna”.
Även i detta fall kommer tillträde till lägenheterna att
behövas och samtycken bifogas detta infoblad. Avisering
kommer att ske av vår rörmokerifirma AB
Lindqvist och Larsson. Injusteringen kommer att
börja i slutet av maj och beräknas pågå i en och en
halv månad.

Läs hela inlägget »