Ekonomi & Stadgar

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi. Mellan stämmorna ansvarar styrelsen för att stämmobesluten verkställs.

Föreningens kostnader (tex räntor, amortering o underhåll) betalas av de olika bostadsrätterna, dvs föreningens medlemmar.

De olika bostadsrätterna i en förening har normalt olika andelstal, beroende på om det t ex är en stor eller liten lägenhet, och bidrar därför med olika mycket till föreningens finansiering.

De olika andelstalen påverkar inte röstfördelningen vid stämman där varje bostadsrätt har en röst.
Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen och blir den så kallade årsavgiften.

Årsavgiften uppdelas normalt i tolv delar och betalas månadsvis av medlemmen. Dessa avgifter kallas ibland felaktigt för hyra.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.