Styrelsen

Styrelsen sammanträder ca 1 gång per månad, med uppehåll under semestertid.
Meddelanden, förslag, frågor etc till styrelse och vicevärd kan lämnas i brevlådan i dörren till expeditionslokalen eller hellst via info@lyckebo.se

Ordförande

Johan Lindqvist
info@lyckebo.se
 

Ledamot

Roger Kirkeby
roger@lyckebo.se
Tel: 0734-31 50 60

Suppleant, 2:a

Vakant
 

Vice ordförande

Inga-lill Johansson
inga-lill@lyckebo.se
Tel: 0708-66 87 41

Ledamot

Mats Thorszelius
mats@lyckebo.se
Tel: 0706–88 66 71

Sekreterare

Helena Ljung
helena@lyckebo.se
Tel: 0705-39 42 41

Suppleant, 1:a

Louise Ljung
louise@lyckebo.se
Tel: 0709–61 61 91

För dig i styrelsen och vicevärd: