Styrelsen

Styrelsen sammanträder ca 1 gång per månad, med uppehåll under semestertid.
Meddelanden, förslag, frågor etc till styrelse och vicevärd kan lämnas i brevlådan i dörren till expeditionslokalen eller hellst via info@lyckebo.se

Ordförande

Johan Lindqvist
johan@lyckebo.se
Tel: 0730-95 68 27

Ledamot

Roger Kirkeby
roger@lyckebo.se
Tel: 0734-31 50 60

Vice ordförande

Inga-lill Johansson
inga-lill@lyckebo.se
Tel: 0708-66 87 41

Suppleant, 1:a

Anders Andrén
louise@lyckebo.se
Tel: 0706-83 84 36

Sekreterare

Ullrika Oscarsson
ullrika@lyckebo.se
Tel: 0702-32 14 96

Suppleant, 2:a

Lena Lagerlöf
lena@lyckebo.se

För dig i styrelsen och vicevärd: