Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Lyckebo i Storvreta kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 26 juni 2018 kl. 19:00 i kvarterslokalen på Himmelsvägen 25.