Årsstämma för 2015

Styrelsen i Brf Lyckebo kallar härmed till
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Tid: Onsdagen den 25 maj 2016, kl 18.30
Plats: Kvarterslokalen, Himmelsvägen 25