Föreningsfakta

Firma:
Bostadsrättsföreningen Lyckebo i Storvreta

Adress:
Himmelsvägen 25, 743 35 Storvreta


Organisationsnummer:
716401-2671

Hemsida:
www.lyckebo.se

E-postadress till vicevärdsexp:
info@lyckebo.se

Fastighetsbeteckning: 
Fullerö 34:1 och Fullerö 35:1 är stamfastigheterna. 
Från dessa har de 53 småhusen avstyckats till egna fastigheter med beteckningar Fullerö 34:2-15 resp Fullerö 35:2-40.