Ritningar

Varning för högspänningsledning!

I samband med att tomtgränser nu sätts ut i fält av lantmäterimyndighetens personal, vill vi varna för de tre 10 kV högspänningskablar som löper längs den kommunala gångvägens södra sida. Gångvägen är den som går från Himmelsvägen ned till kolonilotterna på Lyckebo gärde. 

Kablarna ligger på 50-70 cm djup och spettar man för staketstolpar kan man råka komma åt dem. Vattenfall har nyligen märkt ut kabelsträckningen med trälattor med orange märkning och även sprayat gula streck där kabelgraven går. Detta för att de som märker ut tomtgränser inte skall skadas.

Skall man gräva skall man hålla sig minst en meter ifrån markeringarna. Är man osäker på kablarnas läge skall man alltid kontakta Vattenfalls kabelanvisning på 020-820000. De kommer då och märker ut kablarna exakt och det är gratis!

Här är en karta som dock ej visar exakt läge för högspänningsledningarna (rödstreckade linjer)

Klicka här är för ytterligare en kompletterande karta.