Skadedjur & Ohyra

Föreningen har en skadedjursförsäkring via Anticimex. 

Den boende som råkar ut för ohyra är enligt stadgarna skyldig att snarast anmäla detta för att bekämpning skall kunna ske och spridning undvikas. 

Du måste också uppge avtalsnummret hos Anticimex
Avtalsnummret är: 1000784735.

Tala om vad problemet är, t.ex. ohyra i kök, getingbon, myror, möss eller råttor.

Servicen är kostnadsfri för den boende.

För att anmäla skada:

  • Gå in på www.anticimex.com för att hitta ert närmaste Anticimex kontor.
  • Alternativt ring till Anticimex huvudkontor 075-245 10 00
Meddela även vicevärd se kontaktuppgifter