Akuta fall - jourtjänst

anmäls utom kontorstid genom att ringa SOS Alarmering på tfn 018-24 13 50 

och begära Fastighets- & Saneringstjänsts jourhavande serviceman.

Använd jourtjänsten bara i akuta, brådskande fall vid risk för liv, hälsa eller stor materiell skada.