Förvaltning

Föreningens förvaltning

Ekonomisk förvaltningSBC - Sveriges BostadsrättsCentrum
-
-
Fastighetsskötsel
Fastigheter och grönytorFiema Anders Lindqvist
Asfaltsytor samt gårdsbelysningML Mark & Fastighetsservice AB
-
-
VicevärdFirma Anders Lindqvist
Anders Lindqvist
-
FastighetsförsäkringTrygg-Hansa
-
SkadedjursförsäkringAnticimex

Föreningens ekonomiska förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC:s kontor i Uppsala. 
Adress och telefon finns under denna länk.

SBC handhar på styrelsens uppdrag:

  • Årsavgifter
  • Bokföring
  • Pantsättning
  • Hjälp i föreningsärenden till de boende

Fastighetsskötsel

Bostadsrättsförening har fastighetsskötsel via 
Firma Anders Lindqvist .

Fastighetsskötare är Anders som nås på 0720-66 66 49. 

Fastighetsskötaren utför:

  • Park- och gårdsskötsel  (Asfaltsytor och gårdsbelysning ansvarar samfälligheten för)
  • Allmän tillsyn
  • Mindre reparations- och underhållsarbeten


Större reparations- och underhållsarbeten upphandlar styrelsen separat enligt gängse anbudsförfarande.