Förvaltning

Föreningens förvaltning

Leverantörer till föreningenFöreningen köper varor och tjänster från externa leverantörer. Styrelsen följer kontinuerligt upp tecknade avtal och gör omförhandlingar eller nya upphandlingar. 

F.n. anlitar vi för:
 

Ekonomisk förvaltning SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum
-
-
Fastighetsskötsel
Fastigheter och grönytor Nordsten Lift AB
Asfaltsytor samt gårdsbelysning ML Mark & Fastighetsservice AB
-
-
Vicevärd Nordsten Lift AB
Roger Eriksson
-
Fastighetsförsäkring Trygg-Hansa
-
Skadedjursförsäkring Anticimex

Föreningens ekonomiska förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC:s kontor i Uppsala. 
Adress och telefon finns under denna länk.

SBC handhar på styrelsens uppdrag:

  • Årsavgifter
  • Bokföring
  • Pantsättning
  • Hjälp i föreningsärenden till de boende

Fastighetsskötsel

Från 1 juni 2018 har vår bostadsrättsförening fastighetsskötselavtal med 
Nordsten Lift AB.

Fastighetsskötare är Roger som nås på 0720-66 66 49. 

Fastighetsskötaren utför:

  • Park- och gårdsskötsel  (Asfaltsytor och gårdsbelysning ansvarar samfälligheten för)
  • Allmän tillsyn
  • Mindre reparations- och underhållsarbeten


Större reparations- och underhållsarbeten upphandlar styrelsen separat enligt gängse anbudsförfarande.